sibionics

  • O CGM senzorima u BiH

    O CGM senzorima u BiH

    U BiH se polako ali kontinuirano stanje s dostupnošću senzora poboljšava. 😊 Zahvaljujući velikom naporu udruga, liječnika i razumijevanju institucija u mnogim dijelovima BiH i dalje je moguća refundacija…

  • Kakav je Sibionics CGM senzor?

    Kakav je Sibionics CGM senzor?

    Jedan od najkreativnijih „nastupa“ u ovoj regiji imao je kineski proizvođač senzora Sibionics i to prije nego što je došao 😊. Svim zainteresiranim osobama s dijabetesom poklonili su dva…