indikacije

Imate pravo na senzore preko HZZO-a? Problemi na vidiku

Pokušao sam upozoriti HZZO da su izdali nejasan novi Naputak i da će biti velikih problema u tumačenju kod liječnika obiteljske medicine. Nisam uspio i danas sam naletio na minu kod...

Izmijenjene i dopunjene indikacije za Libre preko HZZO-a!

Najvažnije je da nema mjesta panici, barem ne za pacijente. Riječ je o određenoj vrsti pooštrenja, ali očekivanog i donekle logičnog. Štoviše, kada je riječ o tako skupoj tehnologiji, logično je...

Back to Top