Imamo novu JEDNOSTAVNIJU HZZO-ovu proceduru za inzulinske pumpe!

Daleko je odjeknula vijest da je ukinuto stručno povjerenstvo za inzulinske pumpe pri HZZO-u koje se sastoji od naših poznatih endokrinologa i dijabetologa:

HZZO: ukida se povjerenstvo za inzulinske pumpe?!

Ukinuto povjerenstvo bilo je važna karika u ostvarivanju prava na inzulinsku pumpu preko HZZO-a i sada ga više nema.

U Narodnim novinama objavljena je nova indikacija 364. koja stupa na snagu 5. listopada 2023. Ustvari, riječ je o opsežnoj uputi kako ostvariti pravo na inzulinsku pumpu i zadržati ga.

Zbog opsežnosti, indikaciju 364. donosimo na kraju ovog članka, a najvažnija novost jest da je ona nešto kraća i jednostavnija 😊 Nakon što vam bolnički dijabetolog prikupi svu neophodnu i opsežnu dokumentaciju (to su već usavršili), sada ju direktno šalje na „Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije Zavoda“, a ne kao prije prvo još i na „HZZO-ovo povjerenstvo za pumpe“. Okej, treba priznati da su neke bolnice same sebi dodale dodatna vlastita “Povjerenstva za pumpe”, ali nadamo se da će i njih ukinuti po uzoru na HZZO.

Cijelu dosadašnju proceduru potražite u članku Objavljujemo indikacije za inzulinsku pumpu za djecu i odrasle na HZZO-ov trošak!

To je izvanredna vijest i put ka jednostavnijem i uspješnijem životu s dijabetesom

Kako i zašto je postojalo povjerenstvo i zašto se sada ukida?

Kada su inzulinske pumpe došle na HZZO-ovu listu pomagala, postojala je bojazan da će troškovi eksplodirati. Nije se točno znalo koliko će se dijabetičara pojaviti s neispravnim pumpama i hitno tražiti zamjenu. A nitko nije mogao predvidjeti hoće li se dogoditi stampedo novih pumpera. Povjerenstvo je bilo tu da stvari „malo kontrolira“.

Dobra vijest je da je svaki ispravno popunjeni zahtjev odobren, prvi val kritičnih pumpera je prošao, a stigli su i novi. Sada je došlo vrijeme za novi pomak naprijed 😊

Procijenjeno je da su se stvari ustabilile i da je došlo vrijeme za jednostavniju, jeftiniju i efikasniju proceduru. Bravo i hvala HZZO-u i našim cijenjenim liječnicima koji su bili dio ukinutog povjerenstva i obavljali odgovoran pionirski posao 😊

  1. Lavinia La Grasta
  2. Mladen Grgurević
  3. Darko Kaštelan
  4. Ivana Kraljević
  5. Nevena Krnić

Sretno nam bilo.

P.S. HZZO-ova nova Indikacija 364. inzulinske pumpe:

Za osigurane osobe koje boluju od šećerne bolesti tipa 1, indikaciju za primjenu pomagala može postaviti bolnički doktor sub/specijalist endokrinologije i dijabetologije iz jedne od navedenih ugovornih bolničkih zdravstvenih ustanova (KBC Zagreb, KBC Split, KBC Rijeka, KBC Osijek, KBC Sestre milosrdnice, KB Merkur i Klinika za dječje bolesti Zagreb), koji pomagalo i propisuje na Potvrdu o pomagalima kod šećerne bolesti, a koji se bavi liječenjem šećerne bolesti i ima mogućnost provesti edukaciju bolesnika.

Reevaluacija ishoda primjene pomagala obvezno se provodi najmanje jedanput svakih 6 mjeseci, a provodi ju bolnički doktor sub/specijalist endokrinologije i dijabetologije koji je dao preporuku za pomagalo ili bolnički doktor sub/specijalist endokrinologije i dijabetologije iz druge ugovorne bolničke zdravstvene ustanove, koji se bavi liječenjem šećerne bolesti. Kod preporuke obvezno se u nalazu mora obrazložiti razlog za postavljanje indikacije za početak, a kasnije i za nastavak korištenja pomagala.

Predloženo i propisano pomagalo odobrava Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije Zavoda osiguranim osobama koje zadovoljavaju kriterije i kojima je pomagalo preporučeno u skladu sa stručnim smjernicama Referentnog centra za šećernu bolest i Referentnog centra za pedijatrijsku endokrinologiju i dijabetes Ministarstva zdravstva. Za svako odobrenje pomagala potrebno je priložiti odgovarajuću medicinsku i drugu potrebnu dokumentaciju osnovom koje nadležni bolnički doktor iz ugovorne bolničke zdravstvene ustanove daje preporuku za primjenu pomagala, zajedno s dokazom o provedenim kontrolama, ako se radi o nastavnom propisivanju.

Kod nastavnog korištenja pomagala, a prije propisivanja novog pomagala obvezno se provodi provjera funkcionalnosti postojećeg pomagala od strane nadležnog doktora specijaliste koji je ovlašten za propisivanje pomagala. Provjeri funkcionalnosti ne podliježu jednokratne »patch« inzulinske pumpe.

Osigurana osoba kojoj je Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije Zavoda odobrilo primjenu pomagala ostvaruje pravo i na potrošni materijal, uz uvjet da se pomagalo koristi u skladu s uputama i da se obavljaju redoviti kontrolni pregledi kod odgovarajućeg sub/specijalista svakih 6 mjeseci.

Osigurana osoba ne može ostvariti pravo na nastavak propisivanja pomagala, niti potrošnog materijala za pomagalo ako:

  1. ne obavlja redovite 6-mjesečne kontrolne preglede kod dijabetologa,
  2. pri svakoj kontroli nije moguće utvrditi da bolesnik koristi pomagalo prema uputama: ili ne mjeri redovito glikemiju ili ne primjenjuje inzulin ili neredovito mijenja setove ili se ne pridržava dobivenih uputa,
  3. nije došlo do očekivanog ishoda primjene pomagala, što se utvrđuje time da: – nakon 6 mjeseci od početka korištenja pomagala nije postignut porast TIR (vrijeme u ciljnom rasponu) za 5 % i/ili – smanjenje TBR (vrijeme ispod ciljnog raspona) za 1 % i/ili – tijekom razdoblja od godine dana HbA1c pokazuje značajno pogoršanje (HbA1c >9 % u 3 uzastopna neovisna mjerenja tijekom godine dana).

Poveznica na Narodne novine i indikaciju 364. na Osnovnoj listi pomagala.
Poveznica na Narodne novine i indikaciju 364. na Dodatnoj listi pomagala.
Napomenimo još da je u tekstu Narodnih novina vezano za Dopunsku listu pomagala nenamjernom greškom ostavljeno “Stručno povjerenstvo za pumpe” koje je ukinuto. Ali na vrijeme je objavljen ispravak odluke u Narodnim novinama na ovom linku.


Još iz kategorije Advocacy: