Stručno mišljenje o inzulinima

Kada se šećerna bolest komentira u javnosti, uglavnom se govori o trošku liječenja. Repetitivno se ističe kako je trošak komplikacija bolesti višestruko veći od same farmakoterapije. Često se ističe veća „učinkovitost“ analoga kao značajna prednost u odnosu na referentni, humani rekombinantni inzulin. Termin „učinkovitosti“ odnosi se na farmakodinamiku i farmakokinetiku modaliteta početka, vrška i prestanka […]

Više