humani inzulini

  • Stručno mišljenje o inzulinima

    Stručno mišljenje o inzulinima

    Kada se šećerna bolest komentira u javnosti, uglavnom se govori o trošku liječenja. Repetitivno se ističe kako je trošak komplikacija bolesti višestruko veći od same farmakoterapije. Često se ističe…