freestyle libre extended

Dolazi Libre koji će službeno trajati 21 dan!

Zamislite imati senzor koji mijenjate praktički jednom mjesečno! Mislite li da je utopija? 😉 Pažljiviji pratitelji socijalnih mreža su primijetili uspjeh hakera u probijanju Libre zaštite od 14 dana. U ovom...

Back to Top