DM

  • Nakon 10 godina više ne trebam inzulin

    Nakon 10 godina više ne trebam inzulin

    Dijagnosticiran mi je dijabetes tipa 1 u dobi od gotovo 30 godina. Kao T1D naravno liječio sam se inzulinom: 4 dnevne injekcije (3 puta instant, 1 puta dugotrajni inzulin)….