senzor dijabetes cijena

  • O „srpskom“ Aidex CGM senzoru

    O „srpskom“ Aidex CGM senzoru

    U BiH već je poznat Aidex senzor koji traje 14 dana: Aidex senzori u BiH i Srbiji? Osobno iskustvo Distributer u Srbiji odlučio se za malo drugačiji pristup, oni…