ronjenje i dijabetes

  • Dijabetes i ronjenje

    Dijabetes i ronjenje

    Moje ime je Denis i trenutno imam 22 godine, a od dijabetesa tip 1 bolujem već 19 godina. Naime dijabetes sam dobio još kao dijete s 2 i pol…