motivacija za dijabetes

  • Generalne preporuke za osobe sa šećernom bolešću

    Generalne preporuke za osobe sa šećernom bolešću

    ODGOVORNOST Redovito posjetite i slušajte upute svog liječnika. Koristite digitalnu i mobilnu tehnologiju za kontakt sa svojim liječnikom ukoliko niste u mogućnosti ići u dom zdravlja. MJERENJE GLUKOZE U…