laboratorijske pretrage

  • Predijabetes ili dijabetes u mog djeteta

    Predijabetes ili dijabetes u mog djeteta

    Ima li uopće razlike između predijabetesa i dijabetesa? Jednom prilikom, dok sam čekala nalaz HbA1c vrijednosti, laboratorijska tehničarka me upitala zašto sam radila tu pretragu, te sumnjam li na…