dijeca i dijabetes

  • Humanitarno prikupljanje lanceta u Rijeci

    Humanitarno prikupljanje lanceta u Rijeci

    U našoj Hrvatskoj postoje veliki problemi vezani za dijabetes, no postoje i oni manji, ali zato nisu manje važni. Jedan takav je problem neprikladnih lanceta za male novootkrivene dijabetičare…