dijabetes na poslu

  • Dijabetes – vodič za kolege na poslu

    Dijabetes – vodič za kolege na poslu

    Ovaj je tekst dio vodiča „Beyond Type 1“, koji obuhvaća upute za svakoga tko u životu ima doticaj s nekim tko ima dijabetes tipa 1 – pošaljite ga svojim…