Doktor s dijabetesom: Kako ostvariti dobru samokontrolu?

Prošao sam kroz većinu terapija (samoinicijativno većinom) poput Humalog/Homorap i Insulatard/Actrapid na početku, inzulinska pumpa (9 godina), od dugodjelujućih Semglee, Lantus, Tresiba, Toujeo, Levemir, Abasaglar, od brzodjelujućih Fiasp, Novorapid, Humalog 100 i 200, Apidra i to u raznim kombinacijama. Trenutno koristim Fiasp i Abasaglar, računam po FIO 2 i UIO 15. Ovu terapiju koristim jer […]

Više