Sandra Bršec Rolih

  • Naša Sandra Bršec je otišla u Novo Nordisk Danska!

    Naša Sandra Bršec je otišla u Novo Nordisk Danska!

    Sandru Bršec Rolih upoznao sam prije petnaestak godina u suludom pothvatu odlaska u Dubrovnik na konferenciju Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga. Prešli smo autobusom sveukupno 1.200 kilometara kako bi jedan…

  • IDF – organizacija koja je tu zbog nas

    IDF – organizacija koja je tu zbog nas

    IDF, odnosno International Diabetes Federation, svjetska je organizacija čiji su članovi isključivo udruge, pri tome obuhvaćajući i udruge pacijenata i udruge struke – liječnika i medicinskog osoblja. Više je…