ljeto

  • Emanuel i OmniPod – prvo kupanje!

    Emanuel i OmniPod – prvo kupanje!

    Od otkrivanja dijabetesa gotovo smo se godinu dana borili s divljanjem GUK-a i starim inzulinima. Cijelo vrijeme smo držali palčeve da se najave uvrštavanja inzulinskih pumpica na listu pomagala…