brojanje ugljikohidrata

  • Doktor s dijabetesom: Kako ostvariti dobru samokontrolu?

    Doktor s dijabetesom: Kako ostvariti dobru samokontrolu?

    Prošao sam kroz većinu terapija (samoinicijativno većinom) poput Humalog/Homorap i Insulatard/Actrapid na početku, inzulinska pumpa (9 godina), od dugodjelujućih Semglee, Lantus, Tresiba, Toujeo, Levemir, Abasaglar, od brzodjelujućih Fiasp, Novorapid,…