About dr. sc. Ivana Kraljević

Dr. Kraljević radi u Zavodu za endokrinologiju KBC Zagreb kao specijalist internist, subspecijalist endokrinologije i dijabetologije. Ujedno je i viši asistent na Katedri za internu medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Njezino uže područje interesa su bolesti nadbubrežne žlijezde, hipofize, šećerna bolest tip 1 i upotreba inzulinskih pumpi u liječenju šećerne bolesti. Dio subspecijalističkog usavršavanja provela je na endokrinološkom odjelu Cleveland Clinic, Cleveland, Ohio, SAD.

Posts by dr. sc. Ivana Kraljević:

Korona virus (COVID-19) i dijabetes

Korona virus (COVID-19) uzrokuje infekciju respiratornog trakta, a klinička slika može varirati od blagih respiratornih simptoma (npr. curenje nosa) do teških simptoma, uključujući kašalj, vrućicu i otežano disanje. Simptomi mogu potrajati...

Back to Top

Newsletter Powered By : XYZScripts.com