Korona virus (COVID-19) i dijabetes

Korona virus (COVID-19) uzrokuje infekciju respiratornog trakta, a klinička slika može varirati od blagih respiratornih simptoma (npr. curenje nosa) do teških simptoma, uključujući kašalj, vrućicu i otežano disanje. Simptomi mogu potrajati i do 14 dana nakon izlaganja COVID-19. Kako je dijabetes kronična bolest, razumljiva su pitanja i zabrinutost oko infekcije COVID-19. Do sada objavljena literatura […]

Više