vrtić

  • Kako smo pobijedili vrtićku birokraciju

    Kako smo pobijedili vrtićku birokraciju

    Upisali smo našeg dječačića u vrtić kad je imao nepune tri godine (dijabetes tip 1 dijagnosticiran mu je s nepune dvije). Pri upisu smo lijepo surađivali s upravom vrtića…

  • Prilagodba vrtićke prehrane slatkoj maloj

    Prilagodba vrtićke prehrane slatkoj maloj

    Naša priča s vrtićem je lijepa, topla priča tolerancije i razumijevanja. Dijete oboljelo od dijabetesa upisala sam u vrtić kad je navršila 4 godine. Upisala sam ih obje na…