trudnice t2d

  • HZZO povećao trudnicama prava na senzore!

    HZZO povećao trudnicama prava na senzore!

    Ako koristite ili planirate koristiti senzore za kontinuirano mjerenje glukoze o trošku zdravstvenog osiguranja, onda vjerojatno znate njihov osnovni koncept i namjeru. Ukratko, isključivo osobe s tip 1 dijabetesom…