terapija inzulinom

  • Izazovi dijabetesa tip 1 kod žena

    Izazovi dijabetesa tip 1 kod žena

    Dosadašnja su istraživanja pokazala velike razlike u kontroli glikemije kod žena i muškaraca koji boluju od dijabetesa. Tako su na ATTD konferenciji na sam Dan žena održana predavanja o…