T1D

  • Dijabetes i ronjenje

    Dijabetes i ronjenje

    Moje ime je Denis i trenutno imam 22 godine, a od dijabetesa tip 1 bolujem već 19 godina. Naime dijabetes sam dobio još kao dijete s 2 i pol…

  • Izazovi dijabetesa tip 1 kod žena

    Izazovi dijabetesa tip 1 kod žena

    Dosadašnja su istraživanja pokazala velike razlike u kontroli glikemije kod žena i muškaraca koji boluju od dijabetesa. Tako su na ATTD konferenciji na sam Dan žena održana predavanja o…