oštećenje živaca

  • Kako sačuvati zdrave oči citinom i kolinom

    Kako sačuvati zdrave oči citinom i kolinom

    Izgubiti vid. Ne vidjeti više dobro. Ne vidjeti više uopće. Teško je zamisliti goru komplikaciju koju donosi dijabetes. Potrebno je otprilike 10 godina za prve promjene na očima od…

  • Kako nastaje dijabetičko stopalo?

    Kako nastaje dijabetičko stopalo?

    Serijal Dijabetičko stopalo 2/5 Zamišljam krvožilni sustav u zdravim nogama kao dolinu Neretve. Velika rijeka, sve manji i manji kanali, voda brbori, biljke bujaju, mandarine mirišu, milina. Kod dijabetičara obale…