najendokrinolozi

  • Tko su najDijabetolozi za 2022. i što nam poručuju?!

    Tko su najDijabetolozi za 2022. i što nam poručuju?!

    Da budemo potpuno precizni, izabrani su najEndokrinolozi, ali budući da je dijabetologija najZanimljiviji dio endokrinologije, za potrebe ovog teksta ćemo se pretvarati da je riječ o najDijabetolozima 😊 Sustavno…