Minimed780

  • Novi život sa 780G inzulinskom pumpom

    Novi život sa 780G inzulinskom pumpom

    Za početak želim vas upoznati zbog čega sam se odlučila nabaviti ovo najnovije čudo tehnike. Dijabetes imam 14 godina, kroz zadnjih nekoliko godina razvila sam još neke autoimune bolesti…