menstruacija

  • Bermudski trokut = žene + dijabetes + hormoni

    Bermudski trokut = žene + dijabetes + hormoni

    Iako dijabetes tipa 1 češće pogađa mušku populaciju, kontrola dijabetesa kod žena je kudikamo kompleksnija. Nisam pobornik priča u kojima se žene stavlja u podređeni položaj u odnosu na…