IDFE

  • IDF – organizacija koja je tu zbog nas

    IDF – organizacija koja je tu zbog nas

    IDF, odnosno International Diabetes Federation, svjetska je organizacija čiji su članovi isključivo udruge, pri tome obuhvaćajući i udruge pacijenata i udruge struke – liječnika i medicinskog osoblja. Više je…