cijena

  • I to smo dočekali – doplata za Tresibu službeno je snižena 3x!

    I to smo dočekali – doplata za Tresibu službeno je snižena 3x!

    Ako nemate što raditi, posjetite internetsku stranicu Narodnih novina na adresi: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_06_65_1301.html Tamo ćete naići na ružnu i nepreglednu tablicu s jednim zanimljivim i vaažnim detaljem. 😉 Drugo najvažnije…