Davor Skeledžija

I to smo dočekali – doplata za Tresibu službeno je snižena 3x!

04/06/2020

Ako nemate što raditi, posjetite internetsku stranicu Narodnih novina na adresi: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_06_65_1301.html
Tamo ćete naići na ružnu i nepreglednu tablicu s jednim zanimljivim i vaažnim detaljem. 😉


Sukladno prošloj najavi doplata za osobe s dijabetesom tip 1 i tip 2 za Tresibu je iznosila 153,3 kn, a sada će iznositi 43,37 kn (s PDV-om)!

Drugo najvažnije pitanje – kada krećemo??
Odgovor na ovo pitanje nalazi se na samom dnu objave u Narodnim novinama:

"Show must go on" od 15.6.2020., a ako izdržite do tada sa svojim penkalama, uštedjet ćete točno 109.93 kn po kutiji Tresibe.

Zaključak
Tijekom krize oko masovne doplate inzulina, svi liječnici su se složili kako je inzulin životno važna terapija za osobe s dijabetesom tip 1 i da mora biti bez doplate. Činjenica je da i dalje imamo jedan inzulin koji dio naše „braće po igli“ ipak doplaćuje. Možete biti tužni i razočarani, a možete biti presretni što je doplata za taj jedan službeno snižena tri puta. Kada tome dodamo sve druge blagodati u kojima uživamo, a riječ je o eDoznakama, eReceptima, ponovljivim eReceptima, senzorima Libre, senzorima Medtrum, pojačanim pravima na Enlite senzore kompatibilne s inzulinskim pumpama i cijelom armadom inzulina bez doplate – mislim kako razloga za zadovoljstvo imamo jako puno.

Trebat će sva ova prava i zadržati, posebno u svjetlu informacije da se uslijed krize HZZO zadužio za dvije milijarde kuna. Stoga posebno veseli izjava Luciana Vukelića, ravnatelja HZZO-a: "Važno je naglasiti da smanjenja prava neće biti, ni što se tiče skupih lijekova, ni bolovanja, ni rodiljnih naknada i ostalih".

Hvala HZZO-u na brzoj proceduri u interesu svojih osiguranika i hvala Novo Nordisku što su ovaj inzulin učinili puno dostupnijim nego do sada.

Sretno nam bilo.

p.s. Tekstove o Tresibi sa ovog portala potražite na https://www.nainzulinu.com/tag/tresiba/

Davor Skeledžija
Urednik portala naInzulinu.com. Dugogodišnji volonter društva Veliki za Male sa šećernom bolešću. Bivši predsjednik Zagrebačkog dijabetičkog društva. Bivši član izvršnog odbora Hrvatskog Saveza Dijabetičkih Udruga, te HZZO povjerenstva za Opća i medicinsko-tehnička pomagala

Još iz kategorije HZZO: