vodeni sportovi

  • Vodeni sportovi i dijabetes

    Vodeni sportovi i dijabetes

    „Sport i dijabetes“ nepresušna je tema svih predavanja o dijabetesu, ali sve češće i o samome sportu. Budući da je broj osoba s dijabetesom sve veći, osobno bih željela…