posljedice

  • Eutanazija ili polagana i bolna smrt?

    Eutanazija ili polagana i bolna smrt?

    „Eutanazija (od grčke riječi ευθανασία što znači „dobra smrt“: ευ-, eu- (dobro ili ugodno) + θάνατος, thanatos (smrt)) naziv je za praksu izazivanja nečije smrti na po tu osobu…