odluka

  • S dijabetesom se potpuno normalno živi?

    S dijabetesom se potpuno normalno živi?

    Slušajući predavanja na Višoj medicinskoj školi, čiji sam student od listopada prošle godine, već nekoliko puta sam se susrela s rečenicom predavača: „S DIJABETESOM SE POTPUNO NORMALNO ŽIVI!“. To…