bionic pancreas

  • EASD: Umjetna gušterača za budale – to čekamo!

    EASD: Umjetna gušterača za budale – to čekamo!

    Ako imalo čitate autentične izvještaje s dijabetičkih konferencija, onda znate da se velike stvari događaju na partijima (pijankama?) koje se odvijaju paralelno s konferencijama. Tako smo Doris i ja…

  • I ja imam „umjetni pankreas“!

    I ja imam „umjetni pankreas“!

    Za početak najvažnije je stalno ponavljati što je danas uvriježeno poimanje pojma „umjetni pankreas“ ili “bionički pankreas”. Riječ je o trodijelnom sustavu: kontinuirano mjerenje glukoze putem CGM-a (Dexcom, Libre,…