Vera Klemenčič Strbac

3 alata koja su mi pomogla da ne lutam u mraku bolesti

02/02/2022

Život sa tip 1 dijabetesom nosi mnoge izazove. Ponekad deluje kao potpuno nepredvidiv i neizvestan. Jedan dan nam izgleda kao da primamo vodu umesto insulina, a opet nekog drugog dana kao da smo razvili povećanu insulinsku senzitivnost, pa insulin koji uobičajeno dajemo za uobičajene obroke, nas stalno baca u hipoglikemije.

Posle 33 godine života sa DM1, uz mnogo čitanja i eksperimentisanja na sebi, našla sam 3 alata koje smatram najbitnijim u boljoj kontroli glikemija a nisu vezani za tip ishrane koji primenjujem. To su:

  1. Određivanje odgovarajuće doze bazalnog insulina ( bazalno testiranje)
  2. Određivanje koliko mi 1 gram glukoze (dekstroze) podiže glikemiju
  3. Određivanje koliko mi 1ij brzodelujućeg insulina smanjuj glikemiju

Ove tri stvari mi omogućavaju da veoma precizno znam da korigujem hipoglikemiju (bez naknadnog skoka glikemije), da adekvatno korigujem hiperglikemiju i da znam koliko mi 1ij brzodelujućeg insulina pokriva grama ugljenih hidrata.

Prvi korak je određivanje doze bazalnog insulina uz pomoć bazalnog testa. O bazalnom testiranju detaljnije možete pročitati u tekstu koji sam ranije pisala. Izravnati glikemijsku liniju bez hrane je veoma važno jer je to jedna loptica manje sa kojom treba žonglirati u ovoj bolesti i jedino kada nam je bazal dobro doziran možemo da testiramo ostale dve stvari.

 Ovako izgledaju moje bazalne linije (bez hrane 24h) koje sam uspela da postignem posle testiranja, princip pokušaj- greška- korekcija, pomeranjem vremena primanja bazalnog insulina i deljenjem doze bazalnog insulina. Treba malo truda ali je izvodljivo.

Drugi korak je određivanje koliko mi 1g glukoze (dekstroze) podiže glikemiju. Kako to testiramo? Ovaj korak se radi nakon što smo ujednačili bazalne linije, jer na taj način znam da mi skok glikemije nije od nedostatka bazala već samo od glukoze koju sam pojela.

Testira se između obroka, kada nam je glikemija u granicama normale (bitno je da se testira makar 3h nakon obroka koji je nemastan, jer masnoće usporavaju pražnjenje želuca I nakon 3h najveći skokovi od hrane su prošli). Pojede se 1 g glukoze (dekstroze, koja ima da se kupi kao čista u obliku praška ili bombona u mnogim prodavnicama ili u apoteci) I u narednih sat vremena se mere glikemije na 15 do 20 minuta.

Ovim testiranjem dobijamo saznanje o tome:

  • Kako precizno da korigujem hipoglikemiju,
  • Kada dolazi do pika I kada glikemija prestaje da raste.

Ova tabela iz knjige Dr Richarda K. Bernsteina, Diabetes solution, je samo smernica, a vaši rezultati će vam pokazati tačan broj. Testiranje je dobro ponoviti nekoliko puta I različitim delovima dana, pa naći makar najmanju vrednost koliko 1g glukoze podiže glikemiju.

Detaljnije je opisano u tekstu o preciznom korigovanje hipoglikemija.

Treći korak je određivanje koliko 1ij brzodelujućeg insulin smanjuje glikemiju. Sa ovim korakom treba biti obazriv. Postoje formule koje endokrinolozi koriste za određivanje koliko 1ij brzodelujućeg insulin smanjuje glikemiju. Pitajte svog endokrinologa da vam to izračuna. Ovaj broj vam koristi da biste znali koja je “sigurna” glikemija za početak testiranja. Ovo testiranje se isto radi kada je bazal dobro izdoziran I kada smo u hiperglikemiji.

Naime, recimo da nam je lekar izračunao da nam 1ij smanjuje glikemiju za 2,5mmol/l. U ovom primeru, insulin ćemo testirati kada nam  glikemija nije ispod  8mmol/l. Kada bismo testiranje počeli sa manjim glikemijama, rizikujemo da upadnemo u hipoglikemija, jer može da se desi da nam insulin više smanjuje šećer u krvi od izračunate vrednosti.

Primimo insulin na mesto na kome uobičajeno dajemo bolusni insulin (ne koristiti ni jednu od tehnika za ubrzavanje delovanja insulin, jer ćemo dobiti lažni rezultat). Zatim ćemo meriti glikemije nekoliko puta u toku očekivanog delovanja insulin . Ako u bilo kom trenutku upadnemo u hipoglikemiju, obavezno korigovati hipo I testiranje odložiti za neku drugu priliku, uz saznanje da nam naš bolusni insluulin smanjuje glikemije više od onoga što je računica endokrinologa pokazala, pa samim tim moramo testiranje ponoviti kada su nam glikemije veće od prvog pokušaja.

Korisno je znati koja su očekivana delovanja vašeg brzodelujućeg insulin (početak, pik delovanja I dužina delovanja). Ovde je jedna od tabela koja vam može biti od pomoći.

Ovim testiranjem dobijamo saznanje o tome :

  • koliko 1ij nama smanjuje glikemiju, što nam koristi za preciznije korigovanju hiperglikemijaa može biti veoma različito od onoga što je lekar izračunao. U mom ličnom primeru, jedan endokrinolog je izračunao da mi 1ij smanjuje glikemiju za 2,5mmol/l , a drugu da mi smanjuje za 2,5mmol/l, a u realnosti, posle testiranje se pokazalo da mi 1ihj smanjuje glikemiju za 1,8mmol/l. razlika je prilična.
  • koliko bismo insulin trebali sebi da damo u slučaju hiperglikemije, a da ne upadnemo u hipoglikrmiju
  • I saznajemo kada insulij koji primamo počinj da deluje, kada mu je pik I koliko dugo deluje.

Svim ovim testiranjima dobijamo odnos koliko nama  1ij brzodelujućeg insulin pokriva grama ugljenih hidrata. Kako to izračunamo?

Objasniću na svom primeru:

Meni 1ij smanjuje glikemije za 1,8mmol, a 1g dekstroze mi podiže glikemiju za 0,3 mmol/l.

Postavimo proporciju:

1gUH :0,3mmol/l = Xg UH:1,8mmol/l

X= 6g UH

Ova proporcija mi pokayuje da mi 1ij brzodelijućeg insulina smanjuje glikemije za 1,8mmol/l, a da mi 6g ugljenih hidrata povećava glikemije za 1,8mmol/l, odnosno da mi 1ij pokriva 6gUH.

Naravno već znate da kada jedemo obrok, nije sve ovako prosta matematika, jer je metabolizam komplikovan i na apsorpciju ugljenih hidrata utiče njihova kompleksnost (da li su prosti ili složeni, rastvorljivi ili ne ),  masti i proteini u obroku  itd, itd. Ali bez obzira na to ovo je početak koji je pouzdaniji od opštih formula koje možemo dobiti kod lekara, jer smo ove vrednosti odredili za nas lično. Praćenjem glikemija i dnevnika ishrane, možemo doći do zakljičaka o tome kako koja hrana i u kom dobu dana utiče na naše glikemije.

Za mene lično, sva ova testiranja su omogućila mnogo veću sigurnost i predvidlivost toka glikemija. Traže lično zalaganja i trud, ali isplati se, jer ste i tako 24h dnevno, 7 dana nedeljno sa svojom bolešću, pa je bolje da se što pre i bolje upoznate. Budite strpljivi i rezultati će biti vidljivi.

Izvori:

Richard K. Bernstein MD, Diabetes solution, (https://www.amazon.com/Dr-Bernsteins-Diabetes-Solution-Achieving/dp/0316182699)

https://integrateddiabetes.com/basal-testing/

https://diatribe.org/rules-engagement-basal-insulin-adjustment-or-avoiding-basal-blunders

http://www.diabetes-book.com/read-online/

Vera Klemenčič Strbac
Inžinjer agronomije i strukovni nutricionista dijetetičar Krojačica po interesima Tip1 dijabetičar i strastveni ljubitelj "low carb" prehrane.

Još iz kategorije Hipoglikemija: