Davor Skeledžija

Osnovano novo dijabetološko društvo - HDD HLZ

23/09/2021

Jako je važno naglasiti da je riječ o stručnom dijabetološkom društvu, a ne udruzi osoba s dijabetesom.

Sve osobe s tip 1 dijabetesom oduševit će informacija da je riječ o utjecajnoj skupini dijabetologa iz cijele Hrvatske koja je svjesna da od naše bolesti boluje maleni broj ljudi i da je vrlo specifična. Zbog toga drže da ne postoji niti jedan medicinski, a ni financijski razlog koji bi opravdao doplatu ijednog inzulina u Republici Hrvatskoj za T1D.

Utjecaj koji imaju na HZZO bi uz malo truda i sreće mogao rezultirati da konačno stanemo uz bok jednoj Srbiji, BiH i Sloveniji na području dostupnosti inzulina za tip 1 dijabetes.

Nadalje, sjajno je što je riječ o dijabetolozima koji imaju iznimno pozitivno mišljenje i o pomagalima za tip 1 dijabetes, a čiji je udio u ukupnim troškovima za dijabetes – zanemariv.

Pošteno bi bilo napomenuti i da ova struja dijabetologa smatra da osobe s tip 2 dijabetesom na inzulinu mogu ostvariti jednako dobru regulaciju i sa starijim/jeftinijim humanim inzulinima. Smatraju da njihovo stručno iskustvo kao i znanstveni radovi na koje se pozivaju - imaju veliku težinu (što se naravno sviđa i HZZO-u).

Naravno, to ne treba utjecati na prirodni stav pacijenata koji glasi da uvijek moramo imati pravo na najnovije lijekove bez doplate.

Ono što će se svidjeti osobama s tip 2 dijabetesom, stav je ovih dijabetologa da moderni i skupi GLP lijekovi imaju važno mjesto u terapiji osoba s dijabetesom, a njih uglavnom imamo bez ikakve nadoplate.

Oni koji smatraju da je preporučena/službena dijabetička prehrana ustvari loša za dijabetičare jer obiluje šećerima (ugljikohidratima) – bit će oduševljeni. O predsjednici novog društva, dijabetologinji Aneli Novak već je bilo riječi na ovom portalu u tekstu:

Održano predavanje o low-carbu dijabetolozima!

Konkretno, riječ je o jednoj od rijetkih stručnjakinja u Hrvatskoj koja smatra da je šećer lakše regulirati ako malo više reduciramo unos šećera (ugljikohidrata). "Low carb" bi njenim dolaskom na čelo novog stručnog dijabetološkog Društva mogao dobiti na težini, a dijabetičari izgubiti (na tjelesnoj težini). Zanimljiva je koincidencija da predsjednica Američke dijabetološke asocijacije (ADA) uspješnu regulaciju svog dijabetesa zahvaljuje upravo low-carb prehrani.

U upravnom odboru novog dijabetološkog društva su još dijabetolozi: Ivana Kraljević, Marija Tripolski, Karin Zibar, Tanja Milićević... No, značajno će biti uključena i obiteljska medicina zbog činjenice da se tamo liječi velika većina osoba s tip 2 dijabetesom. Obiteljski liječnici, članovi odbora novog Društva su: Vanja Viali, Sanja Došen, Vesna Šunjić.

S obzirom na navedeno, neće vas iznenaditi informacija da je bolja edukacija obiteljskih liječnika i bolja komunikacija s njima jedan od najvažnijih ciljeva novog dijabetološkog društva, kao i suradnja s udrugama osoba s dijabetesom.

Novo Društvo je osnovano uz potporu HDED-a i njegova predsjednika prof. Darka Kaštelana. Kompletan službeni dopis potražite u nastavku, a mi im želimo puno sreće u daljnjem radu na boljitku osoba s dijabetesom u Republici Hrvatskoj!

Hrvatsko dijabetološko društvo - HDED HLZ

Nacionalni program za šećernu bolest prvi put je donesen još davne 2007. godine, inicijalno na pet godina, nakon čega se pod raznim nazivima (nacionalna strategija, strateški plan, rezolucija o šećernoj bolesti) kontinuirano provodi do danas. U programu su detaljno razrađeni misija, vizija, opći i specifični ciljevi, te organizacija njihove provedbe.

Nažalost, 14 godina nakon toga još smo uvijek daleko od zadanih ciljeva, prvenstveno zbog neadekvatne organizacije zdravstvene skrbi ovih bolesnika unutar postojećeg sustava.

Naime, prema podacima registra CroDiab iz 2020. godine u našoj zemlji je trenutno više od 310.000 oboljelih od šećerne bolesti, od kojih 90% čine osobe sa šećernom bolešću tip 2. Prema našem viđenju, liječenje potonje skupine bolesnika ponajprije mora biti u domeni primarne zdravstvene zaštite, a ne tercijarne skrbi kao što je sada slučaj. Navedeno je moguće postići poticanjem usavršavanja obiteljskih liječnika (pojedinaca ili u grupnoj praksi) u području dijabetesa kao i omogućavanjem bolje i brže komunikacije s endokrinolozima-dijabetolozima.

Stoga je jedna od temeljnih zadaća novoosnovanog Hrvatskog dijabetološkog društva (u daljnjem tekstu Društva) podizanje razine znanja o šećernoj bolesti, i kod liječnika i kod bolesnika, putem edukacijskih radionica koje bi se organizirale na razini županija i gradova, kao i stvaranje preduvjeta za bržu komunikaciju između svih dionika sustava koji skrbe o osobama sa šećernom bolešću. Sukladno tome, važnu ulogu u radu Društva uz endokrinologe, imat će liječnici obiteljske medicine i stručnjaci u području javnog zdravstva, ali i nutricionisti, psiholozi i medicinske sestre kao pridruženi članovi. Dio aktivnosti Društva bit će posvećen radu na društvenim mrežama kako bi sve potrebne informacije učinile lako dostupnim onima kojima su namijenjene. Na kraju, važno je istaknuti da je jedan od prioriteta rada Društva i  suradnja s udrugama osoba sa šećernom bolešću, zbog čije dobrobiti se u konačnici Društvo i osniva.

Anela Novak, predsjednica

Davor Skeledžija
Urednik portala naInzulinu.com. Dugogodišnji volonter društva Veliki za Male sa šećernom bolešću. Bivši predsjednik Zagrebačkog dijabetičkog društva. Bivši član izvršnog odbora Hrvatskog Saveza Dijabetičkih Udruga, te HZZO povjerenstva za Opća i medicinsko-tehnička pomagala

Još iz kategorije Vijesti i Događanja: