Što je ministar zdravstva danas izjavio o aferi inzulini!

U današnjoj emisiji Intervju tjedna Media servisa, gost je bio ministar zdravstva Milan Kujundžić. Među brojnim temama, novinarka Andrea Barać je postavila nekoliko pitanja koja sve oboljele od dijabetesa jako zanimaju – o inzulinima.

Novinarka se prvo osvrnula na posljednje referenciranje lijekova koje je rađeno mimo zakona pa je potom poništeno.
Pitanje je bilo hoće li ovaj put obratiti pažnju na (novi) zakon i hoće li uključiti struku? Osobe s dijabetesom strahuju od uvođenja naplate na inzuline. Također se ispostavilo da zamjene nekih inzulina na HZZO-ovim A i B listama ipak ne postoje.
Ministar je odgovorio da je: „Upit prvenstveno u nadležnosti HZZO-a i Povjerenstva za lijekove.“ Također je istaknuo da HZZO tvrdi da za sve oblike lijeka postoje zamjenski lijekovi te da će se prihvatiti najjeftiniji iz grupe lijekova koji imaju jednaku valjanost.

Komentar: Problem je u tome što HZZO tvrdi jedno, a dijabetološka struka i pacijenti drugo. Kada se ustanovi da dijabetološka struka bolje poznaje djelovanje lijekova za dijabetes od Povjerenstva (u kojemu nema ni jednog dijabetologa), hoće li ministar otići na HZZO-ove mrežne stranice pogledati tko je rukovoditelj HZZO-ove službe za lijekove, a tko pomoćnik ravnatelja za medicinske poslove:

pa im naći neku manje odgovornu funkciju, a ako ne, onda barem napomenuti da drugi put obrate više pažnje na zakone i dijabetološku struku? Jer ponekad najjeftiniji inzulin jest, a ponekad nije i najekonomičniji za postizanje dobre samokontrole dijabetesa i ušteda na skupim dijabetičkim komplikacijama. To najbolje znaju stručna dijabetološka društva koja stoje na raspolaganju.

Odmah je potom skrenuo na uobičajeni stav da smo uštedom na jednom obliku liječenja dali priliku drugom liječenju.

Komentar: Ministar zanemaruje da i mi želimo uštede, ali one velike i dugoročne, umjesto ovih minimalnih kratkoročnih. Razlika između cijene skupljih i jeftinijih inzulina je zanemariva u usporedbi sa svim ostalim troškovima dijabetesa. Uštede na komplikacijama dijabetesa mogu spasiti cijeli zdravstveni proračun.

Sljedeća poruka ministra je da u HZZO-u nastoje uštedjeti na zdravoj osnovi, a to znači za isti lijek dobiti što nižu cijenu kako bi imali novaca za druge lijekove, odnosno druge oblike liječenja.

Komentar: Ovo je zbilja fantastična izjava, nadam se da su ju i u HZZO-u čuli. Dokle god ćemo mi ostvarivati pravo na isti inzulin i dokle god nas HZZO s velikim doplatama neće prisiljavati na jeftinije inzuline, neće biti ovakvog kaosa.

Pitanje: Hoće li učinkovitost terapija ikada postati primarni kriterij za sastavljanje lista lijekova?
Ministar je odgovorio: „…učinkovitost terapije jedan je od stručnih kriterija  na osnovu čega se neki lijek registrira i na osnovu čega se stavlja na liste.“ te dodao da: „na tome rade struka i povjerenstva.“

Komentar: Ovo je također fantastična vijest. S obzirom da su ravnateljica referentnog centra za dijabetes i predsjednik stručnog dijabetološkog društva izjavili da uopće nisu bili konzultirani za „prošlo nelegalno i poništeno referenciranje“ovo je ogroman napredak.

Što se tiče učinkovitosti terapije kod dijabetesa, jedan od svjetskih konsenzusa o toj temu je nacionalni registar u sklopu kojeg se prate svi bitni elementi vezani za dijabetes u nekog pacijenta. U Hrvatskoj je nacionalni registar zamro, zadnji koliko-toliko upotrebljivi podaci sežu u 2015. godinu. O važnosti nacionalnog registra se, kao i svake godine,puno govorilo povodom Svjetskog dana dijabetesa 14. 11., ali, kao i prijašnjih godina, za sada vidljivih pomaka nema.

Zaključak:
Ovaj je posljednji intervju vezan za inzuline određeni napredak u razmišljanjima ministra vezano za skupine bolesnika koje si ni na koji način ne mogu spasiti život, osim konzumiranjem zdravstvenog sustava (osobe ovisne o inzulinu). Takve osobe velikim doplatama siliti da se s uspješne terapije prebacuju na jeftiniju terapiju i planirati to bez ikakve konzultacije s dijabetološkom strukom nema niti moralne, niti ekonomske računice. Hvala Media servisu i novinarki Andrei Barać.

Intervju tjedna Media servisa možete poslušati, ali i pogledati u nastavku (naš dio počinje na 5:40):


Još iz kategorije Advocacy: