Gost autor

Komparacija AiDEX senzora sa krvlju i laboratorijskim glikemijama

12/10/2023

Imam 56 godina, dijabetes imam od 11. godine što znači da s dijabetesom živim čak 45 godina. Preko trideset godina radim u službi za laboratorijsku dijagnostiku u bolnici Tešanj. Odlučio sam se da testiram novi CGM – AiDEX, senzor za kontinuirano praćenje glukoze u komparaciji sa šest raznih glukometara; kao referentne vrijednosti sam koristio vensko mjerenje na velikom biohemijskom aparatu (glukoza iz plazme).

Želio sam ovim testiranjem da postignem sljedeće ciljeve:

  1. koji glukometri dostupni u BiH imaju najbliže vrijednosti laboratorijskim rezultatima
  2. komparacija AiDEX senzora u odnosu na Lab. vrijednosti i glukometre
  3. utvrditi usklađenost AiDEX senzora sa simptomima kod promjene glikemije, posebno provjeriti AiDEX kod nastanka hipoglikemije koja može biti vrlo opasnim stanjem.

Za te ciljeve sam dobrovoljno pristao da se u toku 14 dana podvrgnem venskom vađenju krvi 13 puta i 70 uboda u prst. U periodu praćenja namjerno sam izazivao hipo i hiper glikemije (raspon glikemije od 3,5 do 24,0 mmol/l).

Radio sam mjerenje u laboratoriji iz venske krvi, paralelno u isto vrijeme kontrolisao kapilarnu glukozu sa glukometrima i pratio na AiDEX displeju kretanje glukoze. Bilježio sam simptome koje sam osjećao kod značajnih promjena vrijednosti glikemije.

Usporedba rezultata krvi, senzora i laboratorija

S obzirom da je ovo pozitivan tekst, navesti ću samo one uređaje za mjerenje glukoze u krvi koji su u mom testiranju postigli vrlo dobre rezultate, zajedno sa Aidex senzorima.

Komparacija rezultata AiDEX i šest glukometara u odnosu na laboratorijske rezultate

Komparacija rezultata AiDEX i šest glukometara u odnosu na laboratorijske rezultate

Gornja odstupanja tj. svi gornji glukometri su po mom mišljenju iznimno dobri, daleko iznad „minimalnih stadarda“ koje su definirale internacionalne regulatorne agencije. Drago mi je da ih imamo u BiH.

Više o preciznosti AiDEX senzora

Rezultati AiDEX su u komparaciji sa 13 laboratorijskih mjerenja ispala vrlo afirmativno za ovaj senzor, samo 0,7% prosječno niže glikemije nakon 15 minuta od momenta vađenja venske krvi.

Želim napomenuti da sam tokom cijelog perioda korištenja AiDEX bio zadovoljan sa rezultatima kada sam komparirao sa venskom ili kapilarnom glikemijom. Imam obimnu dokumentaciju vezano za ovo testiranje, u slučaju interesa mogu podijeliti na upit. Inače se trudim da držim svoje glikemije u rasponu, zato sam vještački „izazvao“ hipo i hiper glikemije, izabrao sam ove dvije dokumentovane situacije.

1. Preciznost pri hiperglikemiji (21.08.2023)

U rasponu od četiri sata sam izazvao hiperglikemiju, sa cca 6,0 mmol/l na 20,0 mmol/l. Oglasio se alarm AiDEX, pokazale su se dvije vertikalne strelice, boja na display-u je postala narandžasta. Pouzdaniji glukometri su pokazivali glikemiju 22,0 do 24,6 mmol/l, AiDEX 20,4 mmol/l, sa duplim vertikalnim strelicama, što je ukazivalo da AiDEX prati trend glukometara (znamo da senzor može kasniti za glukometrima kod naglih promjena glikemije, vremenska razlika kod testiranja AiDEX versus glukometri je bila 5-10 minuta, vjerujem da sam uradio AiDEX test ponovno nakon dodatnih 10 minuta da bi glikemija bila bliže 22,0 -24,0 mmol/l kao što su pokazivali glukometri).

Usporedba aparatića koji mjere glukoze u krvi i senzora koji mjeri u međustaničnoj tekućini - hiperglikemija

Usporedba glukometara koji mjere glukozu u krvi i senzora koji mjeri u međućelijskoj tekućini - hiperglikemija

Preciznost pri hipoglikemiji (22.08.2023.)

Unutar dva sata sam „oborio“ glikemiju sa cca 12,0 mmol/l na cca 4,0 mmol/l. Prilažem scan AiDEX koji pokazuje pad glikemije na vrijednost 3,8 mmol/l, oglasio se alarm, ja sam osjetio simptome hipo.

Uradio sam test na šest glukometara u isto vrijeme (zanemarite vremena na glukometrima), glukometri koji su se naknadno pokazali najtačnijim su pokazali 4,2 do 5,2 mmol/l, razlika u odnosu na AiDEX oko 10-20%, što je opisano kao tolerancija u uputi proizvođača, posebno je ovo izraženo kod naglih padova i porasta glikemije, kada „intersticij“ očekivano kasni za kapilarnom glikemijom.

Usporedba aparatića koji mjere glukozu u krvi i senzora koji mjeri u međustaničnoj tekućini - hipoglikemija

Usporedba glukometra koji mjere glukozu u krvi i senzora koji mjeri u međućelijskoj tekućini - hipoglikemija

Zaključak

Svjestan sam da svaki senzor ima vrlo zadovoljne i vrlo nezadovoljne korisnike zato je važno pravo na izbor. Drago mi je da sam ja u prvoj skupini. AiDEX je nakon 15 minuta bio u prosjeku komparativan sa vrijednostima venske glikemije izmjerene u laboratoriju i pokazivao je slične rezultate kao pouzdani glukometri.

Osim toga, ocijenio sam pozitivnim usklađenost rezultata AiDEX senzora sa simptomima na promjene glukoze. Također moram naglasiti pomoć AiDEX-a kod izvlačenja iz hipo ili hiperglikemije, veoma precizno strelice na displeju pokazuju trend kretanja glukoze, što daje mogućnost da se napr. sa malim dozama inzulina ili hrane izbjegne predoziranost i neravnoteža.

Treba obratiti pažnju da se kod nošenja ne zaboravi da imate senzor, da se ne zakači kod skidanja garderobe ili slično.

Za kraj, meni osobno je jako bitno da je konačno kvalitetan senzor za bezbolno mjerenje glukoze dostupan u lokalnim apotekama u BiH.

Nermin Kotorić, BiH.

Napomena: ovaj sustav je odobren za osobe iznad 14 godina


Još iz kategorije CGMS/FGMS: