Mirta Kujundzic

Setovi za inzulinsku pumpu i kako odabrati pravi

24/04/2017

Uz sve nedvojbene prednosti pumpice, susreli smo se s popriličnim problemom radi kojeg smo bili na rubu odluke o vraćanju pumpice, a to je savijanje setova odnosno kanile. Pri dobivanju pumpice bili smo upoznati samo s jednom vrstom seta, Quick set koji dolazi u pakiranju s pumpicom.

No zapravo, i na našem tržištu postoje nekoliko vrsta infuzijskih setova:

  • Paradigm Sure – T
  • Paradigm Silhouette
  • Quick set.

Paradigm® Sure-T® infuzijski set je tanka, savitljiva, plastična cjevčica (kateter) koja ide od pumpe i završava čeličnom cjevčicom (kanilom).
Preporuča se osobama koje su preosjetljive (alergične) na sastojke kanile od teflona koje imaju najčešće korišteni Quick-setovi®.
https://mediligo.hr/paradigm-sure-t/

Paradigm® Silhouette® infuzijski set je tanka, savitljiva, plastična cjevčica (kateter) koja ide od pumpe i završava mekanom cjevčicom (kanilom). Postavlja se pod kožu pomoću aplikatora Sil-Sertera® pod kutem od 20-45° i kroz njih se isporučuje inzulin. Preporuča se osobama koje su jako fizički aktivne, trudnicama i osobama mršavije tjelesne građe.
https://mediligo.hr/paradigm-silhouette/

Quick-set® Paradigm® infuzijski set je tanka, savitljiva, plastična cjevčica (kateter) koja ide od pumpe i završava mekanom cjevčicom (kanilom). Postavlja se pomoću aplikatora Quick-sertera® pod kutem od 90° i kroz njih se isporučuje inzulin. Namijenjen je za subkutanu (potkožnu) infuziju inzulina iz serije inzulinskih pumpi Paradigm®.
https://mediligo.hr/quick-set/

Naša edukacija i bolnička praksa bila je usmjerena samo na rad sa Quick setovima.

Kako se Quick set postavlja na kožu pod kutem od 90 stupnjeva moguće je da se kanila savije pod utjecajem pomicanja mišića. Savijena kanila kod te vrste seta znači da se inzulin ne isporučuje. Kanila se može saviti pri postavljanju, ali ne nužno samo tada. Moguće je da se dogodi i drugi i treći dan od postavljanja, što otežava detekciju tog problema. Naime, kad god su šećeri visoki, postoji sumnja u ispravnost seta.

Pumpica pri davanju bolusa može prepoznati savijenu kanilu i tada javi poruku NO DELIVERY, pa znate da treba zamijeniti set. No, u našem slučaju puštanja malih doza bolusa do najviše 1j NR, pumpica ne uspijeva prepoznati začepljenu kanilu, pa ta poruka izostane. Prva 3-4 tjedna od postavljanja pumpice prošli su bez savijanja setova, no onda nam se zaredalo. Gotovo svaki tjedan imali smo 1 začepljeni set, a povremeno i 2.

Kada bi se začepila kanila to bi izgledalo ovako: Kroz popodne GUK polagano raste unatoč malim korekcijskim bolusima i bez nekog razumnog objašnjenja. Prije večere dajemo korektivni bolus i bolus za večeru, te dijete jede. Na grafu Libre uređaja se vidi mali pad GUK-a, taman da pomislim da set ispravno radi. Za jedno 30-50 minuta dolazi do naglog porasta GUK- i tek oko 19:00h ili 20:00h shvatimo da je zapravo set savinut, a dijete taman treba ići spavati. GUK skoči do 16 mmola i tada treba izračunati i dati novi bolus i zamijeniti set. No, kako dijete ide spavati, sigurnije je dati manju dozu inzulina, nego da se pri spavanju dogodi neželjena hipoglikemija. Da budemo sigurni da će sve proći ok, gotovo cijelu noć bismo pojačano dežurali i mjerili GUK.

Radi iskrivljenih Quicksetova i posljedičnih hiperglikemija, naš hba1C u samo 30 dana narastao je za 0,6% što je bilo vrlo obeshrabrujuće s obzirom na sav trud koji smo ulagali i dobru regulaciju onih dana kada bi set ispravno radio. Kap koja je prelila čašu je bio dan kada smo promijenili čak 4 seta. Od toga 2 su bila savijena, a treći nam se zalijepio na serter umjesto na kožu. Moje dijete je jako tolerantno na sve u vezi dijabetesa, ali 3 promjene seta u jednom danu su previše svakome, pa tako i njoj. Bili smo očajni.

Pri tome treba napomenuti da od HZZO-a dobijemo točan broj setova za 3 mjeseca upotrebe. Tako da bi nam do kraja perioda nedostajalo setova, a kutija setova košta oko 1.290 kn. Jasno je da nismo imali želju prekomjerno trošiti setove koji očito nisu mogli zadovoljiti naše potrebe i očekivanja.

Srećom jedna mama mi je skrenula pažnju na to da postoji još jedna vrsta seta koja se NE SAVIJA, odnosno ne dolazi do prekida protoka inzulina iako set može biti savijen. Odmah sam se uputila u Zagreb u Mediligo, tvrtku zastupnika za Medtronic pumpice i potrošni materijal, prošla potrebnu edukaciju za Silhouette setove i već isti dan insertirala novi set.

Primjenom Silhouette setova napokon se sve normaliziralo. Već 13 mjeseci koristimo Silhouette setove i svega nekoliko njih u tom razdoblju nam je bilo sumnjivo pa smo ih zamijenili. Više nema niti gubitka novca, niti gubitka živaca, niti emotivnih ispada djeteta usred pretjeranog pikanja, a tromjesečni prosjeci su nam u očekivanom rangu. Isto tako niti jednom u ovih 13 mjeseci nismo davali bolus PEN-om jer nismo imali strah od ne-isporuke inzulina.

Mada taj Silhouette set izgleda “opasno” jer je igla kojom se insertira kanila duža od one na Quick setu, dijete je reklo da postavljanje tog seta uopće ne boli, za razliku od Quick seta. Ključ rješenja našeg problema bilo je postavljanje seta pod kutom, a ne okomito na kožu. Nama se u ovom slučaju potvrdilo da brzo (Quick) rješenje nije uvijek i najbolje. Pri edukaciji i postavljanju pumpice, treba vidjeti građu djeteta i sukladno tome ponuditi roditelju da donese odluku koju vrstu seta želi koristiti.

(op. ur. Ukoliko ga niste pročitali, svakako preporučamo odličan Mirtin prvi članak "Naš uspjeh s inzulinskom pumpicom", dostupan ovdje )

Mirta Kujundzic
IT-u Business Analist i Project Manager. Strastveni ljubitelj, kreator i konzument Low Carb prehrane, specijalist za LC slastice. Roditelj djeteta sa dijabetesom. Urednik portala za Low carb prehranu http://typeoneprincess.com namijenjen osobama sa dijabetesom.

Još iz kategorije Djeca: