Internacionalni centar izvrsnosti za dječji dijabetes – u Zagrebu!

Zavod za dječju endokrinologiju, dijabetologiju, pulmologiju i alergologiju  KBC Sestre milosrdnice Centar je izvrsnosti za pedijatrijski dijabetes s potvrdom ISPAD-a, internacionalnog društva za pedijatrijski i adolescentni dijabetes.

Počeci djelovanja Zavoda za dječju endokrinologiju i dijabetologiju Klinike za pedijatriju KBC Sestre milosrdnice sežu u sedamdesete godine prošlog stoljeća kada se pedijatrija postepeno počela dijeliti u svoje subspecijalističke djelatnosti. Broj bolesnika koji je obrađivan i liječen u našoj ustanovi iz godinu u godinu je rastao. Najzastupljeniji bili su bolesnici sa šećernom bolesti budući da je to i najčešća endokrinološka bolelest dječje i adolescentne dobi. Do danas trudimo se u dijagnostičkom i terapijskom smislu slijediti najnovije smjernice internacionalnih društava kako bismo osigurali dobar ishod liječenja za naše bolesnike. Već dugi niz godina u postupak liječenja uključen je multidisciplinarni tim liječnika, medicinskih sestara, psihologa te nutricioniste. Uključeni smo u brojne aktivnosti udruga u svrhu poboljšavanja svakodnevnog života naših bolesnika.

Godinama imamo veliku želju objektivizirati rezultate našeg rada zbog čega smo se 2015. godine uključili u rad  međunarodnog projekta SWEET  („Better control in Pediatric and Adolescent Diabetes: Working to create Centers of Reference“).  SWEET projekt je inicijalno zamišljen kao trogodišnji (2008.-2011.) EU Projekt kojeg su zajednički osmislile krovne međunarodne dijabetičke organizacije: ISPAD, IDF Europe, FEND i PCDE. Glavni cilj SWEET projekta je poboljšati dijagnostiku i kontrolu tip 1 i tip 2 šećerne bolesti u djece i adolescenata razvijajući Referentne centre za dječji i adolescentni dijabetes. Na taj način će se ujednačiti razina skrbi u različitim centrima za dječji dijabetes širom svijeta i povećati kvaliteta života i ishod ove česte kronične bolesti u djece.  Glavni alat u postizanju tog cilja je formiranje detaljnog zdravstvenog kartona s više relevantnih medicinskih podataka o svakom pacijentu kako bi se na međunarodnoj razini mogli stvoriti standardi za njegu te smjernice za liječenje i praćenje bolesnika. U tu svrhu koristi se DPV sistem a to je softver za „e –medical record“ u koji se upisuju podaci o pacijentima i 2 puta godišnje šalju kao anonimni podaci u centralnu bazu podataka. Na taj način svi centri članovi SWEET projekta i podaci o njihovim pacijentima uključeni su u biostatističku analizu podataka koji se mogu koristiti u svrhu istraživanja. Na temelju dobivenih podataka iz DPV baze, evidentno je da je u proteklim godinama došlo do poboljšanja u vrijednostima HbA1c u nekim državama te do smanjenja učestalosti čestih, a ponekad teških komplikacija liječenja dijabetesa poput hipoglikemija. Do sada je u SWEET projekt uključeno oko 109 centara koji imaju status referentnih ili suradnih centara, a baza podataka sastoji se od otprilike 44 000 pacijenata.

SWEET projektu smo se priključili 2015. godine te nakon gotovo trogodišnjeg rada te sudjelovanjem u „peer revieew  process“  gdje smo bili izloženi procjeni načina i rezultata našeg rada 2017. godine dodijeljen nam je status Referentnog centra za pedijatrijski dijabetes s potvrdom ISPAD-a (International Society fo Pediatric and Adolescent Diabetes) i IDF-a (International Diabetes Federation). Status je dodjeljen na 5 godina nakon čega je ove godine uslijedila reevaluacija rada te je status Referentnog centra obnovljen za naredno razdoblje.

KBC Sestre milosrdnice

Dostupnost redovitih izvještaja, 2x godišnje, ne samo da daje uvid u rezultate našeg rada, u to kakva je regulacija bolesti u naših bolesnika, koliko je komplikacija, akutnih i kroničnih, već je i veliki poticaj za daljnja poboljšanja. Prema zadnjem cjelogodišnjem izvještaju za 2020. godinu trenutačno brinemo o 270 bolesnika. Prosječni HbA1C za cijelu skupinu je 7,6%; 31,4% bolesnika ima HbA1C <7%; 57,3% bolesnika <7,5% ali nažalost još uvijek 11,3% bolesnika ima HbA1C >9%. Posebnu radost čini spoznaja da uspoređujući se s drugim centrima prvenstveno Europske unije ali i svijeta zaista možemo biti zadovoljni s pozicijom našeg Centra jer se nalazimo između 20. i 30. mjesta ovisno o kategoriji procjene koja se promatra.

Sigurni smo da će se naša pozicija u narednom razdoblju značajno popraviti većom dostupnošću tehnologije našim bolesnicima budući da je sve ove godine svega 23% bolesnika koristilo inzulinske pumpe što je u usporedbi s velikim brojem drugih zemalja Europske unije i svijeta zaista maleni udio i svrstava nas na 83. mjestu u ukupnom broju centara.

Postignute rezultate nikako ne smatramo samo svojima već su prvenstveno plod uključenosti naše djece i adolescenata o kojoj skrbimo i njihovih roditelja koji od prvih edukacija te nastavkom nadogradnje znanja i vještima ulažu veliki trud i napor u postizanju ciljnih vrijednosti kontrole bolesti.

U želji da nastavimo zajedno po istom tragu sve vas najsrdačnije pozdravljam.

Autorica:

Izv prof dr sc Gordana Stipančić, dr med

Klinika za pedijatriju, KBC Sestre milosrdnice


Još iz kategorije Blog: