Doris Sandalić, predsjednica Cukrića

Doris Sandalić, predsjednica Cukrića