Gost autor

Prednosti NovoPen Echo Plus pametne brizgalice i LibreLink aplikacije

02/07/2024

Što je NovoPen Echo Plus pametna brizgalica?

NovoPen Echo Plus je napredna, višekratna brizgalica za primjenu inzulina koja omogućuje doziranje od 0,5 do 30 jedinica. Ova nova generacija dolazi s integriranim NFC čipom koji omogućuje direktno povezivanje s LibreLink aplikacijom za kontinuirano praćenje glukoze.

Dodatne mogućnosti pametne brizgalice

Na ekranu brizgalice je sada na malo drugačiji/bolji način moguće vidjeti točno vrijeme i zadnju dozu uzetog inzulina:

Gore je broj uzetih jedinica, a dolje vrijeme uzimanja

Gore je broj uzetih jedinica, a dolje vrijeme uzimanja

Uz prikaz količine inzulina i točnog vremena zadnje doze na ekranu, brizgalica posjeduje internu memoriju koja pohranjuje podatke o uzimanju inzulina unazad tri mjeseca. Ovi podaci se mogu pregledati uz pomoć LibreLink aplikacije. Ovo znači da više ne morate ručno bilježiti svaku dozu, već u aplikaciji jednostavno možete provjeriti povijest.

Upotreba brizgalice u aplikaciji LibreLink

Na hrvatskom tržištu, Abbott LibreLink aplikacija je jedina koja podržava korištenje pametnih brizgalica, uključujući naravno FreeStyle Libre 2 senzore. Povezivanje brizgalice s aplikacijom je jednostavno, a aplikacija vas vodi kroz cijeli postupak registracije. Detaljnije upute su dostupne ovdje.

Sama aplikacija je intuitivna i pregledna, kao i prikaz podataka s pametne brizgalice. Važno je napomenuti i da postoji mogućnost označavanja provjere protoka inzulina prije iniciranja. Jednostavno pustite 0,5 jedinica u prazno kako biste provjerili izlazi li inzulin pravilno i poslije tu dozu u LibreLink-u označite kao probnu

LibreLink i LibreView Internet platforma

Važno je naglasiti da se podaci o glukozi i uzetim injekcijama putem NovoPen Echo+ automatski mogu prikazati i liječniku kojem smo odobrili pravo pristupa na naš LibreView. Nema više potrebe za vođenjem dnevnika samokontrole i upisivanjem jedinica inzulina. Sve je automatski dostupno (zainteresiranom) liječniku.

Zaključak

Kao osoba koja voli tehnologiju i "gadgete", pametna brizgalica me oduševila čim sam saznala za nju. Ako bolujete od dijabetesa tipa 1, ovu brizgalicu možete dobiti na trošak HZZO-a uz preporuku dijabetologa.

Iako sam očekivala nadoplatu, na kraju nisam trebala platiti ništa, možda zbog promjene u pravilniku HZZO-a ili zbog mog privatnog dopunskog osiguranja.

Vrlo sam zadovoljna dodatnim mogućnostima pametne brizgalice. Evidenciju inzulina sada vodim mnogo detaljnije i preciznije.

Ubrzava proces kada sam u žurbi, na poslu ili prilikom važnih događaja u životu 😊

Više se ne brinem oko zaboravljenih doza jer brizgalica sve bilježi umjesto mene.

Posebno bih istaknula mogućnost doziranja od 0,5 jedinica, što je korisno za osobe koje trebaju male doze. Također, smanjena jačina protoka inzulina znači manje oštećenja tkiva i manju bol pri iniciranju.

Iako se može živjeti i bez pametne brizgalice, prednosti koje donosi su značajne. Smanjena jačina protoka inzulina, memorija koja bilježi sve doze te mogućnost preciznog doziranja čine NovoPen Echo Plus izuzetno korisnim alatom u svakodnevnom životu s dijabetesom.

Autor: Tea Morena


Još iz kategorije Tehnologija: