Nećemo si lagati, ni jedan senzor nije savršen, ali u prosjeku, ja sam vrlo zadovoljan.