Funkcija inteligentnog savjetovanja na osnovi praćenja uzoraka (patterna) kretanja glukoze

U prosjeku, osobe s tip 1 dijabetesom provjeravaju situaciju sa šećerom 18 puta dnevno. Podaci koje pogledaju, poredani po redu važnosti, su: trenutna glukoza, trend kretanja grafa, podaci o aktivnom inzulinu i aktivnim ugljikohidratima. Ove nam brojke olakšavaju donošenje trenutnih odluka o hrani, inzulinu ili sportu. Nije da su ova saznanja „biti il’ ne biti“, … Continue reading Funkcija inteligentnog savjetovanja na osnovi praćenja uzoraka (patterna) kretanja glukoze