Došli su AiDEX senzori u BiH – kreće li novi progon Libre korisnika?!

Upućeniji u stanje u Bosni i Hercegovini znaju da su brojne udruge, ali i firme, imale ozbiljnih problema zbog financiranja Libre senzora. Ukratko, događao se ozbiljan progon nekih udruga...