Ivermektin kao lijek protiv covida

Ivermektin sprječava vezanje virusa na stanice

Dugogodišnji ravnatelj Onkološkog instituta UKC Ljubljana, predavač biomedicinske etike na Sveučilištu u Mariboru i ugledni publicist dr. Matjaž Zwitter bio je prvi stručnjak koji je u Sloveniji zagovarao ivermektin kao lijek protiv covida. Neetično je, kaže, iako se ne protivi cijepljenju, da se informacije o učinkovitom i dostupnom lijeku jednostavno ignoriraju. U slučaju ivermektina, rezultati nekoliko studija su iz svijeta su slijedeći: skraćuje razdoblje zaraze, smanjuje postotak hospitalizacija i za više od 80 posto smanjuje smrtnost. Lijek bi mogao koristiti svima, a posebno pacijentima s komorbiditetima ili pridruženim  bolestima kao što je dijabetes, kod kojih može biti prisutan teži oblik covid-a.

Kakav je lijek ivermektin?

Riječ je o starom, visoko testiranom lijeku koji je odigrao ključnu ulogu u kontroli mnogih parazitskih bolesti kao što je riječna sljepoća, rasprostranjena u zemljama trećeg svijeta. U upotrebi je najmanje trideset i pet godina. Ivermektin je jedan od osnovnih lijekova na listi Svjetske zdravstvene organizacije, ali je za sad regstrirano samo za liječenje parazitskih bolesti. On je ujedno i jedan od najraširenijih i najsigurnijih lijekova na svijetu.

Kako je došlo do toga da je od antiparazitika došao do najaktualnijeg lijeka protiv covid-a?

U zemljama u razvoju  gdje su parazitske bolesti raširene ljudi ih  masovno koriste se i tako reći dobiva se besplatno jer je tako jeftino. Primijetili su da su ljudi koji su bili zaraženi covidom nakon što su koristili  ivermektin imali puno lakši tijek bolesti.

Studije su tada proizašle iz nasumičnih promatranja. Ovdje u Europi su u jedan francuski starački dom koji je imao epidemiju stjenica prema profesionalnim uputama dali ivermektin osoblju i  štićenicima. Istovremeno je na tom mjestu izbila epidemija koronavirusa i u dotičnom domu je oboljelo  manje od 10  posto ljudi. Nitko nije umro dok su imali u drugim domovima zabilježili od 5 do 10% mortaliteta i 30 do 40% oboljelih od covida.

Baš kao u ovom domu, u  zemljama u razvoju su primjetili  da ljudi koji uzimaju ivermektin ne obolijevaju ili imaju vrlo blagi oblik bolesti.

Što je sa stručnim studijama koje su uskoro iza toga uslijedile?

Paralelno su se izvodile i laboratorijske studije koje su dokazale da ivermektin spriječava da se virus veže za stanice. Međutim, koncentracije u pokusima bile su donekle veća nego kod konvencionalne ljudske terapije. Zapravo, imamo od prošle godine empirijski, laboratorijski potvrđenu učinkovitost ivermektina, ne samo u suzbijanju parazita nego i u suzbijanju virusa.

Kažete da je Ivermektin u zemljama u razvoju vrlo dostupan i jeftin. Zašto to nije slučaj i drugdje u svijetu?

U zemljama u razvoju provedeno je i djelomično objavljeno niz studija koje su proučavale  učinkovitost ivermektina u usporedbi s kontrolnom skupinom. Najveća učinkovitost ivermektina pokazala se u profilaksi. Ako se unese vrlo niska doza, 12 miligrama, jednom tjedno, smanjuje vjerojatnost infekcija za blizu 90 posto. To su doznali u vrlo zanimljivoj argentinskoj studiji koja je provdena među zdravstvenim djelatnicima. Ivermektin je također učinkovit u liječenju, osobito u ranoj fazi infekcije. U studiji iz Irana nedavno objavljenoj u Asian Pacific Journal of Tropical Medicine izvijestili su o značajno nižoj smrtnosti kod pacijenata koji su primili Ivermektin u usporedbi s onima koji nisu.

Sada su i u American Journal of Therapeutics objavljena dva stručna članka: jedan britanske grupe BIRD i drugi američke Alliance FLCCC (1, 2). To je sažeta analiza više od 20 objavljenih i još neobjavljenih kliničkih istraživanja. Dakle,  radi se o ozbiljnom znanstvenom radu koji jednostavno ne možemo zanemariti. Vidim samo dvije mogućnosti. Ili prihvatimo Ivermektin što stručni Savjet Infekcijske klinike može učiniti uz suglasnost Agencije za lijekove i medicinska pomagala (iako Agencija ne može ništa protiv mišljenja najviše stručne ustanove); ili zaključimo da je premalo čvrstih dokaza i da je potrebno učiniti dvojnu randomiziranu studiju koja će hipotezu potvrditi ili pobiti.

Imamo (opet) više nego dovoljno pacijenata tj. zaraženih. Neetično je da se te informacije jednostavno ignoriraju kako bi se zanemario važan zaključak koji ukazuje da ivermektin skraćuje razdoblje infektivnosti, smanjuje postotak hospitalizacija i  smanjuje smrtnost za čak 80%. Ako, recimo, za godinu dana bude potvrđna učinkovitost liječenja covid-a ivermektinom  moći ćemo izračunati brojnepotrebnih smrti kao i nepotrebna ograničenja, npr. u školovanju djece. U tom slučaju ne bih rado bio u ulozi tih koji Ivermektin odbijaju bez da bi se o njemu informirali.

Vi ste onkolog, kako ste se zainteresirali za ivermektin?

Uvijek sam bi čovjek koji je htio gledati malo šire na problem, tako da sada , iako sam već u mirovini predajem biomedicinsku etiku na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mariboru. Pri etici je bitno postavljati različita pitanja i zato smo  između ostalog u siječnju s našim studentima završili istraživanje o odnosu državljana prema cijepljenju. U istraživanju je sudjelovalo 12 tisuća ljudi, što u svjetskim mjerilima trenutno znači najveća studija tog tipa. Rezultate su objavili u engleskoj znanstvenoj reviji što je zaista lijep uspjeh.

Što je anketa pokazala?

Prije svega nas je zanimalo tko su ljudi koji se ne žele cijepiti i zašto, kako bismo mogli bolje ciljano djelovati, ako vjerujemo u cijepljenje. I ja vjerujem. Istraživanje je pokazalo da je 50 ‘ 60 posto ljudi naklonjeno cijepljenju ovisno o dobnoj skupini. Kod zdravstvenih djelatnika, među liječnicima je 80 posto ljudi naklonjenih cijepljenju dok je kod medicinskih sestara to manjina.

Kako komentirate činjenicu da je Slovenska Zdravstvena Organizacija blokirala naručenu studiju o Ivermektinu?

Sve te organizacije, dakle WTO, američki ured za hranu i lijekove (FDA) i Europska medicinska agencija (EMA) su sponzorirane od strane farmacije. Jeftino liječenje nije u njihovom interesu nakon što su razvili cjepivo. Naime, kompletna terapija Ivermektinom na čovjeka košta 7 eura. Ispočetka su te organizacije potpuno ignorirale ivermektin, ta to su zapisali da je indiciran za liječenje covida samo u okviru pomno kontroliranih studija.

Vi se također zauzimate za takvu studiju o ivermektinu  u Sloveniji. Koliko daleko smo došli s tim?

Ne znam koliko daleko smo. Protokol studije sam napravio i poslao infektolozima, nakon čega je uslijedilo ignoriranje. U svakom slučaju znamo kolike doze su potrebne kao i da je liječenje potrebno započeti čim prije po zarazi.

Rado bih naglasio da nisam „alternativac“ kakvih je u ovim čudnim vremenima zaista puno. Držim da sam odgovorran liječnik i ozbiljan znanstvenik. Zato i znam gdje su moje granice. Ako sam pripremio protokol studije to ne znači da ju želim sam izvesti. Bez aktivnog sudjelovanja infektologa, virologa, imunologa, epidemiologa, liječnika obiteljske medicine, farmakologa i statističara ne možemo izraditi stručnu i znanstveno korektnu studiju.

I još nešto: problem nije u novcu kojeg u borbi s epidemijom ponekad bezglavo trošimo. Takva studija bi koštala kao jedan dan „zatvaranja“ društva. Problem je u glavi. Problem je u neuobičajenom uvjerenju da smo premali i da je jedini ispravan način da cupkamo za „velikima“. Problem je da nam sudbinu kroje ljudi koji nemaju niti jedan posto odlučnosti i savjesti kako kaže Tadej Pogačar.

Je li takva studija uvjet za dobivanje dozvole za liječenje covida u Sloveniji?

U biti nije. Liječnik vam može prepisati lijek mimo službene indikacije ako ne postoji drugi provjereni lijek i to je potpuno u skladu s Helsinškom deklaracijom. To je stvar osobne odluke liječnika. Naravno, pod uvjetom da je pacijent u cijelosti upoznat s činjenicom da je dobio lijek koji nije pokriven službenom indikacijom. Točnije rečeno, da pacijent i liječnik u potpunosti preuzmu sve rizike što je u primjeru Ivermektina minimalno.

Isto tako moram reći da će ljudi u Sloveniji jako teško dobiti Ivermektin. Na prepuruku infektologa je liječnička zbornica Slovenije svim ljekarnama poslala dopis u kojem savjetuje da se Ivermektin ne izdaje ljudima oboljelim od covida. O tome što je infektologe ponukalo k tako odlučnom odbijanju Ivermektina ne želim nagađati. To ćete morati pitati njih.


Još iz kategorije Edukacija: