Podrška Ministra financija inicijativi “Za život s manje boli”!

U angažmanu za bolji život i veća prava dijabetičara uvijek treba razgovarati sa svima koji mogu doprinijeti ovom velikom cilju. Posebno je zadovoljstvo kada inicijativa „Za život s manje boli“ dobije podršku ključne osobe u Republici Hrvatskoj vezano za financije – Ministra financija Republike Hrvatske. Jer svi znamo da je financijska strana ove velike priče […]

Više