Hipoglikemija i Glukagon u vrtićima i školama

Hipoglikemija je jedna od mogućih komplikacija dijabetesa, a karakterizira ju snižena razina glukoze u krvi. Prepoznavanje simptoma  rane do umjerene hipoglikemije i primjena postupaka rane intervencije nužni su za sprečavanje teške hipoglikemije, pa i dijabetičke kome. Kada je hipoglikemija teška ili produžena, a oralni unos glukoze nije moguć, primjenjuje se Glukagon. Njegovo apliciranje je jednostavno, […]

Više