“Sva lica dijabetesa” radionica za roditelje – Terme Jezerčica

Projekt Sva lica dijabetesa, nastao je kao produkt zadovoljavanja potreba djece s dijabetesom i njihovih roditelja, s ciljem osnaživanja i edukacije djece i roditelja djece s dijabetesom te povezivanja svih strana uključenih direktno ili indirektno u kvalitetu života djece s dijabetesom, na dobrobit sviju, djece, roditelja, obitelji i šire zajednice. Provođenje projekta predviđeno je u svim regijama […]

Više